UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: 

- odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC)

- pojazdów od uszkodzeń (AC) i kradzieży (KR) 
- następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i przewożonych pasażerów 
- pomocy medycznej i technicznej na pojazdy samochodowe 

UBEZPIECZENIA MIENIA:

 Indywidualne:
- budynków i lokali mieszkalnych 
  - domków letniskowych 
  - domów w budowie 
  - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
  - mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
  - ruchomości domowych 
  - obiektów budowlano – montażowych 
  - sprzętu elektronicznego 
  - szyb i innych przedmiotów szklanych
        
 

Firm: 
- Kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw 
- mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

UBEZPIECZENIE OSÓB OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:

- Indywidualne 
- dzieci, uczniów, studentów oraz personelu szkół, uczelni  
- Zbiorowe ubezpieczenie uczestników wycieczek, obozów sportowych i innych wyjazdów grupowych 
- Turystyczne na wyjazdy indywidualne i grupowe, krajowe i zagraniczne 
- następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera
- następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających dyscypliny sportowe 

K O N T A K T

tel. 62 767 25 24

kom. 534 571 111

ul. Majkowska 10

62-800 Kalisz

 

Godziny otwarcia

  pon-pt: 9:15 - 17:00