Ubezpieczenia m.in. PZU, Hestia MTU

Nasza multiagencja z Kalisza posiada bardzo rozbudowaną i zróżnicowana ofertę ubezpieczeń oraz propozycje kredytów. W ramach naszej działalności prowadzimy współpracę z renomowanymi, cenionymi oraz sprawdzonymi towarzystwami i bankami. Do grona naszych partnerów należą między innymi: PZU, Warta, Ergo Hestia oraz inne wiodące na rynku finansowym przedsiębiorstwa branżowe. Zapewniamy rzetelną pomoc naszym klientom przy wyszukiwaniu oraz porównywaniu różnych ofert. Naszym celem jest znalezienie propozycji w pełni odpowiadającej na Państwa potrzeby i optymalnie dostosowanej do możliwości finansowych.


Ubezpieczenie komunikacyjne: 
        - odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC) 
        - pojazdów od uszkodzeń (AC) i kradzieży (KR) 
        - następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i przewożonych pasażerów 
        - pomocy medycznej i technicznej na pojazdy samochodowe 

Ubezpieczenia mienia:

         Indywidualne:

             - budynków i lokali mieszkalnych 
             - domków letniskowych 
             - domów w budowie 
             - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
             - mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
             - ruchomości domowych 
             - obiektów budowlano – montażowych 
             - sprzętu elektronicznego 
             - szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 
             
         Firm: 
             - Kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw 
             - mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
             - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Ubezpieczenia transportowe (cargo): 
        - mienia w transporcie krajowym 
        - ładunków w transporcie międzynarodowym 
        - OC spedytora 

Ubezpieczenia osób od następstw nieszczęśliwych wypadków: 
         - Indywidualne 
         - dzieci, uczniów, studentów oraz personelu szkół, uczelni  
         - Zbiorowe ubezpieczenie uczestników wycieczek, obozów sportowych i innych wyjazdów grupowych 
         - Turystyczne na wyjazdy indywidualne i grupowe, krajowe i zagraniczne 
         - następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera
         - następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających dyscypliny sportowe 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
         - Odpowiedzialności cywilnej rolnika
         - Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności różnych zawodów
         - Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Hipoteczny 
         - Odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny
         - Odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w                         zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych itd.

Kredyty:
       
- Hipoteczne
          - Samochodowe
          - Leasing

         
 
Partnerzy:
© 2013 e-safety.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone    
Multiagencja Ubezpieczeniowa Safety
ul. Majkowska 10, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 25 24, kom. 534 571 111 biuro@e-safety.pl